1. Загальні положення
  1. Ця Угода визначає умови та правила використання Порталу https://deu.pp.ua (далі - Портал), його піддоменів та сервісів.
  2. Угода користувача є пропозиція Правовласника укласти безоплатний договір на інформаційне обслуговування на викладених нижче умовах.
  3. Ця Угода користувача є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Відвідуючи Портал і його піддомени, використовуючи будь-яку частину Порталу, включаючи будь-яку інформацію, розміщену на Порталі та будь-які послуги (сервіси), які надаються в рамках Порталу Користувач має безумовно прийняти умови цієї Угоди користувача, підтвердити своє ознайомлення з ними, та прийняти на себе зобов'язання щодо їх дотримання.
  4. Умови Угоди користувача поширюються на всіх користувачів Порталу – як на користувачів, які не мають облікового запису на Порталі (незареєстрованний користувач), так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис.
  5. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати Угоду користувача у будь-який момент.
  6. Повідомлення про зміну Угоди розміщується в загальнодоступному місці Порталу. Обов'язок ознайомлення з чинною редакцією Угоди покладається на Користувача.
  7. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди користувача на сайті.
  8. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди користувача на сайті.
  9. Продовження використання Порталу Користувачем після внесення змін та/або доповнень до Угоди користувача означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями.
  10. Портал надається для використання на умовах «як є», в зв'язку з чим користувачам не надаються будь-які гарантії, що: сервіс буде відповідати всім їх вимогам; послуги будуть надаватися безперервно і без помилок; всі помилки в програмному забезпеченні будуть виправлені.
  11. Надання Користувачеві платних послуг (сервісів) регулюється окремими угодами, та не є необхідною умовою використання Порталу. Платні послуги (сервіси) надаються за бажанням Користувача.
  12. До відносин, що регулюються цією Угодою користувача, з наданням послуг на безоплатній основі, не підлягають застосуванню положення законодавства про захист прав споживачів.
 2. Визначення термінів
  1. Портал – автоматизована інформаційна-телекомунікаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою https://deu.pp.ua (включаючи піддомени).
  2. Користувач – фізична особа, що використовує Портал, включаючи будь-яку інформацію, розміщену на Порталі, та будь-які послуги, які надаються в рамках Порталу.
  3. Зареєстрований користувач – фізична особа, що зареєстрована на Порталі, має особистий Обліковий запис для обмеженого доступу до окремих сервісів Порталу.
  4. Реєстрація на Порталі – процес створення облікового запису.
  5. Обліковий запис – сукупність інформації про користувача та даних авторизації.
  6. Сервіс – сукупність функціональних можливостей Порталу.
  7. Контент – будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіо-, відео- та інші матеріали, розташовані на Порталі.
  8. Правовласник – Особа, що в установленому законом порядку володіє користується та розпоряджається Порталом.
  9. Партнери - будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Правовласником договірними взаємовідносинами, чиї інформаційні повідомлення можуть демонструватися та/або відправлятися користувачам.
 3. Права, обов’язки та відповідальність сторін
  1. Права та обов’язки Правовласника
   1. Правовласник зобов'язується виконувати законодавство України в сфері використання, зберігання і захисту персональних даних користувачів Порталу.
   2. Правовласник зобов'язується використовувати всі доступні технічні засоби для запобігання несанкціонованого доступу до даних Користувача з боку третіх осіб.
   3. У випадку тимчасової непрацездатності Порталу Правовласник бере на себе зобов'язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Порталу в найкоротші терміни.
   4. Правовласник має право встановлювати ліміти і вводити інші технічні обмеження використання Порталу, які можуть доводитись до відома користувачів у формі і у спосіб за вибором Правовласника.
   5. Зареєстрований Користувач надає Правовласнику право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Портал, його сервіси, або інформацію рекламного характеру.
   6. Правовласник залишає за собою право припинити роботу Порталу у будь-який момент без попередження, без будь-яких зобов'язань у зв'язку з цим.
   7. Правовласник може у будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
  2. Права та обов’язки Користувача Порталу
   1. Для правильної роботи сервісів Порталу користувачі при реєстрації має коректно ввести необхідні реєстраційні дані – прізвище, ім'я, по батькові, e-mail, пароль та інші данні за своїм бажанням.
   2. Після реєстрації Користувач приймає на себе всю відповідальність за збереження своїх данних, а також за всі дії, вчинені з використанням свого Облікового запису.
   3. Користувач погоджується з обов'язком негайно повідомити Правовласника про доступ до Порталу, вчинений з використанням Облікового запису Користувача без його відома і згоди.
   4. Якщо Користувач вважає, що на Порталі наявна інформація, що порушує його права, Користувач може повідомити про це Правовласника, надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав, та вимагати її видалення.
   5. Користувач погоджується, що він не заявлятиме ніяких майнових та немайнових прав на будь-які об’єкти, створені (завантажені) ним на Портал, інакше як за письмовою згодою Правовласника.
  3. Користувач Порталу зобов'язується:
   1. Використовувати Портал тільки в особистих некомерційних цілях.
   2. Надавати на запит співробітників Правовласника додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до сервісів, що надаються.
   3. Дотримуватися майнових і немайнових прав правовласників при розміщенні контенту на Порталі.
   4. Не вживати дій, які можуть порушити нормальну роботу Порталу.
   5. Не поширювати з використанням Порталу будь-яку інформацію, розповсюдження якої заборонено законодавством.
   6. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації про фізичних або юридичних осіб.
   7. Не застосовувати Портал для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Правовласника.
   8. Не використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Порталі.
   9. Не здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів.
   10. Не намагатися одержати доступ до Облікового запису іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбором логіну й паролю.
   11. Не розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
   12. Не завантажувати контент, який порушує будь-які права третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Порталі фотографії або відео з її участю); пропагує насильство, жорстокість та/або дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною іншими ознаками; містить недостовірні відомості та/або образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади, спонукання до вчинення протиправних дій, матеріали еротичного, порнографічного або образливого характеру.
   13. Не здійснювати заходи (самостійно або із залученням третіх осіб) щодо копіювання (відтворення) у будь-якій формі та у будь-який спосіб програмного забезпечення, баз даних і контенту, що входять до складу Порталу, без отримання попередньої письмової згоди їх власника.
   14. Не розкривати технологію, не емулювати, декомпілювати, аналізувати код, не розшифровувати його, та не проводити інші аналогічні дії з Порталом.
   15. Не створювати програмні продукти і/або послуги з використанням Порталу без отримання попереднього дозволу Правовласника.
   16. Не вживати дій для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів Порталу, які спеціально не представлені сервісами Порталу.
   17. Не здійснювати несанкціонований доступ до Порталу.
  4. Відповідальність Правовласника:
   1. Правовласник не гарантує, що сервіси Порталу відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувача та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачем результат.
   2. Правовласник не несе відповідальності перед Користувачем і третіми особами за можливі наслідки використання ними Порталу.
   3. Правовласник не несе відповідальності за достовірність інформації, розміщеної Партнерами та іншими користувачами.
   4. Правовласник не приймає на себе відповідальності ні за які наслідки, в тому числі втрату або псування даних, що відбулися в результаті протиправного доступу третіх осіб до Порталу за допомогою логіну та паролю Користувача.
   5. Правовласник за жодних обставин не несе відповідальність за порушення законодавства, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною контенту на Порталі, виконаних користувачами Порталу. При надходженні повідомлення про наявність такого контенту він буде видалений з Порталу в найкоротші терміни.
   6. Правовласник не несе відповідальності за шкоду, завдану комп'ютерному обладнанню Користувача та за можливе зараження їх вірусами, втрату даних внаслідок користування Порталом.
   7. Правовласник не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні й контролю контенту, який розташований Користувачами на Порталі, не гарантує його достовірності та відповідності чинному законодавству.
   8. Правовласник не несе відповідальності за зміст сайтів, посилання на які можуть бути присутнім на Порталі, але які не належать йому, не гарантує їх доступності та коректної роботи.
   9. Додаткова відповідальність Правовласника настає лише у випадку укладання окремих угод з оплатою використання Порталу.
   10. Правовласник не несе відповідальності у разі прямих або непрямих фінансових чи інших втрат користувачів, завданих внаслідок:
    1. нерозуміння Користувачем порядку використання Порталу, інформації на ньому, трактування інформації на власний розсуд або неможливості використовувати Портал повною мірою;
    2. затримок або збоїв в наданні сервісів;
    3. помилок будь-якого роду в програмному забезпеченні або контенті на Порталі;
    4. дій або бездіяльності третіх осіб;
  5. Відповідальність Користувача:
   1. Користувач погоджується з тим, що використовує Портал на свій ризик і під власну відповідальність.
   2. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Порталі.
   3. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Порталу.
   4. Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Порталу.
   5. Якщо Користувачем не доведе зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його Облікового запису, вважаються здійсненими цим Користувачем.
 4. Заключні положення
  1. За порушення умов даної Угоди Правовласник має право блокувати доступ Користувача до Порталу та/або видалити обліковий запис Користувача.
  2. Спори між Правовласником і Користувачем вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, справа передається на розгляд до суду.
  3. Оскільки Портал постійно розвивається та оновлюється, нові функціональні можливості, форма і характер послуг, що надаються, можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання окремих послуг (сервісів), або будь-яких окремих функцій у межах послуг (сервісів) для всіх або окремих користувачів, без попереднього повідомлення.